השירות בחברת לפיד ניתן לחברות, מפעלים, ארגונים מובילים בתחומי התעשייה והמסחר ובסקטור הציבורי.
ברשותנו מגוון ציוד ומיכון מתקדמים לביצוע יעיל של כל משימה. אנו מספקים חומרי ניקיון מגוונים, העומדים בדרישות ובתקנים מחמירים ומבטיחים ייעול תהליכים ושיפור איכות הביצוע.
סטנדרטים גבוהים של פיקוח ובקרה.
כל העובדים שמספקת לפיד ניקיון ואחזקה עוברים הכשרה מלאה, הפיקוח נעשה על ידי צוות מקצועי ומיומן הבוחן את טיב השירות בכל שעות הפעילות ועומד לשירותכם בכל עת.העובדים נדרשים להופיע בלבוש ייצוגי ומזוהה ומחויבים בחתימה על הסכם לשמירת רכוש וסודיות.


בין לקוחותינו